Notuleren

Notuleren - De Notulant

Manieren waarop genotuleerd wordt


Er zijn veel manieren om aantekeningen te maken tijdens een vergadering. Veelal wordt een laptop gebruikt waarop het besprokene wordt ingetypt. Daarnaast is het mogelijk om heel snel in steno notities te maken of gewoon in de Nederlandse taal aantekeningen te maken. Vaak worden daarbij 'eigen' afkortingen gebruikt.

De notulisten van De Notulant hebben ieder hun eigen manier van werken, maar het resultaat is hetzelfde: een professioneel verslag.

Werken met een geluidsopname


Soms wordt er tijdens de vergadering een geluidsopname gemaakt van het besprokene. Deze opname kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het uitwerken van het verslag. Maar het is ook mogelijk dat u op zeer korte termijn een vergadering belegt en dat er onverhoopt geen notuliste beschikbaar is. In dat geval stelt De Notulant gratis opnameapparatuur ter beschikking, zodat u een geluidsopname kunt maken van uw bijeenkomst. Eén van onze notulisten werkt het verslag daarna uit aan de hand van die geluidsopname. Op deze wijze zult u nooit voor verrassingen komen te staan en zal de verslaglegging van uw bijeenkomsten altijd doorgang kunnen vinden.
De Notulant . Afrikalaan 138 . 5152 MD DRUNEN . t 0416­ - 75 75 63
m 06­ - 303 65 487 . e info@notulant.nl